Menu
 
บริษัท พิมพ์มณีเภสัช จำกัด สำนักงานใหญ๋
เลขที่ 272/8 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
 
(076) 631 096
(+386) 40 123 456
 
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์
8:00 น. – 22:00 น.
8:00 A.M.- 10:00 P.M.

เราห่วงใย ใส่ใจ สุขภาพของท่าน

ขายยาแผนปัจจุบัน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์

บริการลูกค้าสัมพันธ์:
info@pimmanee.co.th